Stefan Hammarén presenterar en ny text för Blaskans redaktion

Hästkraft

Nog nög ock när man ehuru beälskar en annan närmare händer skett en ett, i det tagna sken afton kom slagna tillståndets skeden för ett fler, andra början den huru ofta har man så helt alls alldeles rätt bild av den andra göra sig för, undrat kanské aldrig någonsin tåtalt annat, möjligtvis aldrig hänt värst i hela världshistorietternas prassla blad och ändå alltid, aldrig för någon hänt föll om så mer det att är den, oväntat kan närmast skilja på, aldrig heller händer komma äga rum oss, betänk det &:så så, ändå kan det vara senare het poäng säga avsked för, en pangpoäng om ett, din parbänk kant till längs slut stjälpt bort läggas, hennes den bärande tung punkten därifrån dig, käpphästen häpnad röra gå på ta, påförd den nervus probandi och slaget suget i ansiktet skriva anlete på anlända den rakt av fram inte bokstävligt poäng bunden vidrört som hela än goda expreschsadomasochismpaketet till tals öppet alla bojor bonjour ovidhållet slut trots släp eller slut komma anklarvis ankarving tvings kling, snar där gått upp klart, krlek klapp bägge att man kan öppna, öppnas för komma skall den andra förhålla, gör gott det inte ont värre senare kan lika vilket bröt, tvärtom bra tillbaka osaker sker än tomt enär aldrig stelnat kan, kanské sig tändkolven tömt som vilken skall oppfinnas nervänt omvänd dag efter dag det om nytt, varför då rimligt att få afkräva färdigt paket ordentligt när det skall ut ehuru omöjligt ändå vet av hur som idag vete visste ännu annorlunda händer, bäst blir i hända fall förförvåningen annat snart hellre ljudet mer och mera för än mer än enkom som pö om peù blott, inte bibestämma på förvägen sin livskurva skaldkluven klyftan för krlek, klart sin persona inte var så enbart sitt första alls om, heller aldrig sitt föregående ens, mindre än nästa, kontrat den är alltid blott sitt antaget annat förbi, du saknar väl inte den förmåga förmötas för mig andra annat, vit tandklownpastan skall ock dynamiskt rändas genom och oppfinnas dax efter dax, åt herr dr Diogenes tunna trångt glid allt är inte dagens slaget igenom band naken vits i all evighett runt, tätt krlekens Hermes smak bunden på inkomma an obundet fört sagt, inte sakna förmåga att ha växlar på käpphästen otäck osläckpegasos SOSgas släppas det om, sorglös ner knappsäcken med på en kupp ned inte som döma krlekesdöd född hött av förvåning opp, om du gjort in, vakna fortsätta igen innan förmå mö för, bind oppvirets ett släpade som sena dag mumiens linda bort tillbaka an frö, på vackra lindansnören ett stycke insida vid står tecken utlek vingens tving dansskokvar stans ingen ring ingenstans stanshål ner, finns pärm à la pärm allra kvar var bunt et byx, blotta lagt efter drog. Jag den nästgode opprepade romanfiguren A. Sprengtskalet rämn fram är påväg ganska duktig som tillyxad byxtrött blixtrad självt hade oppvaknat här sent i någons bortre hängmatta under ett täcke på den döde en violinbyggarens fädernemark skett, stycke ovan jord, det med en aning tagen om att den nye ägaren intog sig på avtaget in där som bäst och jag allting försedd med sänkskafthandtag silhink som jag vore greppa ohm, gungade mig själpvarvomkull fort i mattan och möjligen snopen gått jag sakta fort därifrån fram till brunnen vid huset närmare mark, där den nye ägardåren löjligt låten redan stod glo ut främst, jag undrade förstås en del för mig själv om han hann se mig drömma om dig där, blott jag förförklarade att vi kanské bäst bör lite sila en hinna på ena djupa önskebrunnens sidledes yta mest först av allt behövd, och resolut hövd som jag sänkte hans silstävan stilsträvan dit ner åt sätta finna, tog opp en genomdöd genomförd sköldpadda som jag hällde ut upp framför hans fötter oppochner, en till kom &:så, och en till det den tredje, hela tiden därefter fler överflödigt dödast sköldpaddor stenaktigt hissades, upp på mark, jag fortsatte idel mera tillförd det vidtåld med en annan brunns vid byggnad närmare terrafyllt där för omomväxlingsskull som hade bara halvvannan decimeter bred öhppning på aning djup och man såg inte ner ned in i den brunnen men ävensom därur visade det sig komma upphävt evighetsförklädda nödsköldpaddhor ur denna &:så döttsdöda, olivförda hårdhörda så med samma goda sköld identiska som min från barndomen tillbaka identisk, ägaren osnilleblixtgnistrets den ville ej särskilt gaffla sagt man på så mycket om sköldpaddorna förstås huruvidae, egentligent inget alls den förstummades

rätt ut, inte jag heller för den delen det, de är brukligt långsamma tröga djur nog suckade han förvisso utan att förstå hur de för det mesta tagit an in i brunnen fyllt, efter att han hade flera kvadratmeter redan döda sköldpaddor framför sig emellan mig och honom lagda ut opp fram, såg kanské anklagande en aning på mig som om förklaringen i varje fallet sång låg hängt på mig an nånting, kändes afståndet mer troligt constgjort hopplöst gjort giv än då orsaken som fysisk, nu införstod jag möjligt mängd mina egna steg här än försökte på det, gick, spann spinn spänt om fast jag fastän kommer ädelbehjärnad medelsbehärjad självmant sällsamt okallad påflugen instämd stalkerstyltet omygg och ritt bleka sann urriden ridderlighettens flykt knekten fläkt utstick för på sena ära älmtatarmsvägen ivägen är stå blek regnigt oavbruten stril skrik sutten tratt med om mig fram till knutpunkt å nå dig helst hellre var än sträcka påfylld rätsida tutal få huruvidae allt kanské kanske ske skett kan an hann medelst ekipagérade knäna skål bart den redan dem håll, sär atomerna i träbenet sorgasm, lårgasm och serenadåren döv understruken genom över på allt som är sin last an häst annat andra vilket anländer ståt till fort ort evighettens följande portvalv tillropt bädd anlöpt frist börja löpt utan galgen ryttares snår spår nått trängt sent mest portofritt anhängighet varNing:är först allra aldrig också, et amblera den träbensapostlapollé embonpoint opp tillstådd dras dem sida genom nödd dra föra sig, frist först mig i var styvabensapostlafuxarna stånd om sedd, styloädelträbensapostlaàpollearnae, formädelträbenaapostlaappropåpollearna, ena andra parkträdträbensapostlaappropåpolettdinglapollearna, bara miljonstegsparkträdsträbensapostlaprositpolle:arna ner ring, ned spring träbenspiruettapostlapollearna spara sting, gylfpissoarstillaträbensapostlapollerna, pissoakstillaträbenpåapostlapollerna, pauspissoakstillastrilträbenskatetpåseapostlapollerna, staketstoppapostlapollearna, sprint tills pissoakstillastrilträbenskatetstaketpåsehängapostlastafettpollerna, pissoakekstillastrilträbenssuprapubiskkatetpåseapostlalast påsatt pollerna kast fast, eller täppt, eller flöde, fram bock staket stängsle postulat över det, pissoakstillastrilträbenskatetpaketpåseapostlastafettembonpointpollerna låängtsamt bilköstillaräbenspisslösslössläppsapostlapollearna, valhallavägstillaräbenspisslösslössläppsapostlapollearna fort så ock som fan hörd, lösskäggsdetgnägg sägs och hämta presenttreträbensgaspollethängglädjeläderfuxpollearnaex, presenstvå&enhalvträbensrakpolettklingepollearna, presentvåvrålrenen&halvträbensrakpolettklingepollearna, älmtavägsspringpastaapostlabärdonsgöromålspollearna med, ring sparar spring, dingdong, kling-klangh, pling-plong, sången ett tvenne fler en enbart, preventivmedlaträbensapostlapojkaktigpollearnas, provventilkärleksrygggrårågaträbensapostlahästarna bär, här bredviderektilkiloorksrygggåhrågamåttsträbensapostlahästpollearna bäst suck ock, tygtyngdlössadelkäpphästkraftpegasosaposlapolletterna stamlokusets kusse, stygntyngdlössadlakäpphästkraftpegasosaposlapolletterna, atompegasosapollopollearna, apomiktiskslingätgräsligglädjiglövbjörkskogsträbenspolle:arna ock, apostlaarlövsfuragefrustà-prospasmpompöshögtravs2xapostlahästpollearna bonus II 2, framfortpropositionsavlöstningsoapostlarödfuxpollearna, naturligprostataträbensapostlapollearna, autotätatätapostlapollearna, reformnaturligprostatakortträbensapostlapollearna, kallsångapostlasom reformvidrignaturlighetsprostatamellankortträbensapostlapollearna, inplantstatusstandardstatarsatsuperträbensprosaapokalyptischapostlapollearna, inplantstatusstartstandardstatarsatsupersattträbensprosaapokalyptischapostlapollearna, kalastischträbensapostlapollearerna, jippiensilagépressträbensfotabjälleapostlapollear:na, statuskyborgssemiträbensapostlamarchpollearna, alla marchia aningsaningensanriksarlövsheshetshelhällstaplaapostlapoletterade apostlapollearna, equinefärgsaningsaningensömkskogslövshetekastjälphjälpapostlapollearna anordning, eller aningsaningensanrikssalmiakshelstaplaavgångpåpostlatvåpolstygpollearna ganska så röda och besvarta, aningsaningensanrikssalmioakshelstaplaavtalsavpostlattreträpolspollearna reträtt, apostlaaningsaningensanrikssalmioakshelstaplaavtalsavpostlattretreträttapollearna suck, tungt mer dadaslitstarksträdhåligapostlapollearna, käpphäst god nästan ihålig, aningsandrahelststapplingskonkelbärsbärburgodapostlapollearna, plastkaschhängkroksjärnträdsträbensarlövsapostlagnäggäggkusekusligdubbelapostlapollearnas, trögträtotogodhetligkuskapostlapolle:arna avlöst bröt, trögextraträtotogodhetligapostlapolle:arna, exträpjäsfickfullfucksapostlapollearna, extrafjäskplattfläsktomfuxapostlapollearna, cärleksryggbredtärträbensapostlakattguldfuxarna, kärleksryggbredträträddbensapostlagoldfarbfuxarna, nogkärleksryggbredyggrasilvirkesbensapostlapolletischerna, kejsarnerokronsilverskoddmulorhästkopieapostlapollér, stylostyvispollearna främst, bronspolerdynsgodslätaträbenspostlagudspollearna här, bronspolerdynsgodslätasadelträbenspostlagudspollearna, slätjättestegsekskogsbekvämlighetstrinrättningsbeskärmsavfjärmsträbensaposlagodspollearna fram bort teg ur ur, bra slitjeansjättesjättestegsekskogsbekvämlighetstrinrättningsbeskärmsavfjärmsträbensapostlagods ner hippuspollearna hispidusae, polerapparatpratbästslätaslöapostlaträbensorohippuspollearna ock istället, improduktionspolerduksbästslätaslöurträbensapostlaerihippuspållearna, improduktionspolerduksbästslätaslöurträbensapostlaesikoishippuspållearna, produktionspolerduks(sämskskinn)bästslätaslöurträbensblankapostlaerihippuspållearnae, polerdynssynsbästslätaläraoslöapostlapollearträbenamena, polerdynssyndbästslätaoslöapostlapolleträbenamenamesohippuspollearna, polerdyngsodyngamerdaapostlataggmiohippusapollearna, tangostegsapostlaanchiteriumpollearna, polerfilslyxpissssssodankyläapostlapolleträbenarna mening mening mening, maning mann, utan presserit polerkrämssuperbästslätaslöaptitapostlahypohippuspollearna gräs, färskt, helpolerskapligapostlakönsparahippuspollearna, lyxpolersuggnuggapostlakönsparahippuspollearna, polermaskinsbakdelsparasitslätslitapostlamerychippuspollearna, polersmittapostlahipparionpollearna, polermassaenskildsträapostlaprotohippusvariatpollearna, varietetssuckbristbrasthjärtehrlekronsförgårapostlapolléerna, opheliapolerpastagnäggträbensapostlsatanpliophippuspollerna, polermedelssnittgnäggträbensapostlapolvi, polerpastagnidträbensapostlsanitetspliophippospollerna polerpastaavtagsvägsvägragrträbensbensinapostlsatanpollerna, påpolerpastaavtagsälmtavägsgrträbensbensinapostlsatanpollerna, polerpolerpastaavtagshämtavägsvägragrträbensbensinapostlhundrapollerna, wc koppel, parhästpolerpastaknipträbensapostlbalsamluktigpollernae iiii ha ha ha haa, ho, öh simplexpolerpulverapostlakopparfuxarnas, väg gnäggpolerskifferskiftaligträbensstegrapostlagenuseqquspollearna roll, troll, loserpolerskivaträbensvrilknähärm vilka, nä apostlaarlövsfuragehöhästfrustà-prospasmorgasmvildapostlahästknäpppollearnatrög, gnuggglansstenpolerträbensbästslätspolkgrisfärgfläckfläsksapostlpollearna, idagpolerstålsförstslitsskitkittsittskorvssotfuxapostlapollearna, igårpolerstålssistslitsskitkittsittskorvstoppsfotsulsfuxapostlapollearna, amorjonblundtrojatrögträbensapostlapållearna, fusklundpolertrummaskönapostlaljusfuxpollearna, enkelträbensskimmelfläckig klichéhästherrmanlurvträbenssnabbisapostlapollena,

equinefärgsaningsaningensömkskogslövshetekastjälphjälpapostlapollearna anordning, eller aningsaningensanrikssalmiakshelstaplaavgångpåpostlatvåpolstygpollearna ganska så röda och besvarta, aningsaningensanrikssalmioakshelstaplaavtalsavpostlattreträpolspollearna reträtt, apostlaaningsaningensanrikssalmioakshelstaplaavtalsavpostlattretreträttapollearna suck, tungt mer dadaslitstarksträdhåligapostlapollearna, käpphäst god nästan ihålig, aningsandrahelststapplingskonkelbärsbärburgodapostlapollearna, plastkaschhängkroksjärnträdsträbensarlövsapostlagnäggäggkusekusligdubbelapostlapollearnas, trögträtotogodhetligkuskapostlapolle:arna avlöst bröt, trögextraträtotogodhetligapostlapolle:arna, exträpjäsfickfullfucksapostlapollearna, extrafjäskplattfläsktomfuxapostlapollearna, cärleksryggbredtärträbensapostlakattguldfuxarna, kärleksryggbredträträddbensapostlagoldfarbfuxarna, nogkärleksryggbredyggrasilvirkesbensapostlapolletischerna, kejsarnerokronsilverskoddmulorhästkopieapostlapollér, stylostyvispollearna främst, bronspolerdynsgodslätaträbenspostlagudspollearna här, bronspolerdynsgodslätasadelträbenspostlagudspollearna, slätjättestegsekskogsbekvämlighetstrinrättningsbeskärmsavfjärmsträbensaposlagodspollearna fram bort teg ur ur, bra slitjeansjättesjättestegsekskogsbekvämlighetstrinrättningsbeskärmsavfjärmsträbensapostlagods ner hippuspollearna hispidusae, polerapparatpratbästslätaslöapostlaträbensorohippuspollearna ock istället, improduktionspolerduksbästslätaslöurträbensapostlaerihippuspållearna, improduktionspolerduksbästslätaslöurträbensapostlaesikoishippuspållearna, produktionspolerduks(sämskskinn)bästslätaslöurträbensblankapostlaerihippuspållearnae, polerdynssynsbästslätaläraoslöapostlapollearträbenamena, polerdynssyndbästslätaoslöapostlapolleträbenamenamesohippuspollearna, polerdyngsodyngamerdaapostlataggmiohippusapollearna, tangostegsapostlaanchiteriumpollearna, polerfilslyxpissssssodankyläapostlapolleträbenarna mening mening mening, maning mann, utan presserit polerkrämssuperbästslätaslöaptitapostlahypohippuspollearna gräs, färskt, helpolerskapligapostlakönsparahippuspollearna, lyxpolersuggnuggapostlakönsparahippuspollearna, polermaskinsbakdelsparasitslätslitapostlamerychippuspollearna, polersmittapostlahipparionpollearna, polermassaenskildsträapostlaprotohippusvariatpollearna, varietetssuckbristbrasthjärtehrlekronsförgårapostlapolléerna, opheliapolerpastagnäggträbensapostlsatanpliophippuspollerna, polermedelssnittgnäggträbensapostlapolvi, polerpastagnidträbensapostlsanitetspliophippospollerna polerpastaavtagsvägsvägragrträbensbensinapostlsatanpollerna, påpolerpastaavtagsälmtavägsgrträbensbensinapostlsatanpollerna, polerpolerpastaavtagshämtavägsvägragrträbensbensinapostlhundrapollerna, wc koppel, parhästpolerpastaknipträbensapostlbalsamluktigpollernae iiii ha ha ha haa, ho, öh simplexpolerpulverapostlakopparfuxarnas, väg gnäggpolerskifferskiftaligträbensstegrapostlagenuseqquspollearna roll, troll, loserpolerskivaträbensvrilknähärm vilka, nä apostlaarlövsfuragehöhästfrustà-prospasmorgasmvildapostlahästknäpppollearnatrög, gnuggglansstenpolerträbensbästslätspolkgrisfärgfläckfläsksapostlpollearna, idagpolerstålsförstslitsskitkittsittskorvssotfuxapostlapollearna, igårpolerstålssistslitsskitkittsittskorvstoppsfotsulsfuxapostlapollearna, amorjonblundtrojatrögträbensapostlapållearna, fusklundpolertrummaskönapostlaljusfuxpollearna, enkelträbensskimmelfläckig

klichéhästherrmanlurvträbenssnabbisapostlapollena, klichéhästhördlurv&skarvträbensloppisapostlapollena, dubbelträbensskimmelfläckig postryttareklichéhästlurvsträbenssnabbisapostlapollena, glansdubbelträbensskimmelfläckig hästryttarpostclichéhästlurvsträbenssnabbisapostlapollena, teaterkäppapostlapollearna, teaterkäppkneppapostlaloserpollearna, stoteaterkäppnapostlapollearna klapp, opp raseriståstoteaterskräpapostlapollearna, peripeti fölteaterkäppaapostlapollearna, föllteaterkäppraapostlapollearna, strösockersaltomortalapostlapollearna nere, sockerhalt macdrönaldsalladshaltsaltomortalapostlapollearna opp, coup-de- théâtreknäppvändkeppsvettfuxapostlapollearna ock, coup-de- théâtreknäppkeppvettfuxfuskapostlapollearna ock fin extra yes mais [kolv] coup de déjàapostlapollearna 1/3:s stark nutida ånghäststyrka som cirka fjärdedel nominella hästkraft svagare på, ve tu tal rast brast ur eller in postredoavslutningshästapostlapollernae entré skillnad annan innan klimaxtak i fast dess triumvirathundraenenenenena bägge hängda promenadkäppsapostla à la B-post sort art slag, särskild föst fram idel skilt fälla äntligen säckhoppbratävlings en bodybag full med stöldpaddhor annan om urapostlahästarna 3dj:e urnapostiljonjären fjärde en fram amorsperma femtes 5:e namnsdagsspermierna i henne lyxtubaeglantis sex äkta ax undertecknad i oppstoppning höjning gott trojakojspåslakanen trollkallsånger klanen god sju halvt gnidet himmel ineditaskarabéerna ännu hos h;ström åtta ben träbenskäppheppahästarsnubbeltrådstöjda pollearna par paddorna duktigt nära vann vunnet hänt nere över storlekamen rejäla käng- och dojguruerna ock, häst efter näst, ock de hårt låtna ♥bankpåkäppsapostlapostiljär2,5xalltidknackaretidsappostlakärleksbrevpolle:rnas och an direkt fortsatt ideala apostladromedarerna ur fria hippodromens bröts med spektaklen kamelbättre kamouflagé cirkus clown speaker mera kom hämt hänt beklämt vanmäkta fram vagt vagn vänt inte minst lämnt amorapostlé del säga som varskott ur kraft stolprest rent an tillstånd det sagt sträckt murbräcka få säge ock utsagda urinhägnadens lopp säck ritt in av så så ändå real stereognosiens fram sakta frukt sukta brakkärna klamp blankt ur ave gnägg tydd hän aktigt havre det här hären allt åt mjukt om på falla in tills in, till huruvida hon ack kött och kärna så skulle tända mig ett steg egenskapad emot nära när närd sträcks hit dig till tills att få åframlagt ut ur envis kamels dunk och kramas dig mött framme närmare ifall tillförd tillnärmelseviss kan om så jag som slitit visa in skrivslavstavelserna stått bort skrivsnitten dit absolut slevfull kåtfördragen sött stött mött viktigt kött stirra sin dag last läst oavsett julp hjälp här julfödelseförförelsedagsgratulabundus dig idag går om hänt slängt osläckt tillsagt mig igen i försök lagt, åter som om om, kom fram kant åt oh åh la hända lägga, tänkte just hon hän äh föga aldrig annan nog frys heller sedda, snyft för troligt svår, snöft, döft, åtrådarna töm otyg, (o)möjligt lös neooppfinningsynonymens svåra opprepade helg sträckt pågått parera hanteras, helt förtäckt repa stunda hjärtae särart, peket ut rätt sig dagen och nejlikagabardinen jajulpfördragen duell vid supplantotråd plastgul och en insidsvadderad soptunnslockssköld mot insidsemballagéerad avstötdånslånade ostötdämpsskramligt kram skravelkärlslockssköld skovelflata s.k. stopp sin kind innan hann vänd rand annan utanpåtörn fram om sig av sig en överarm manövern hindrad hind hövan hävd övrig hand arm under över mot emot, rätt slätt, korrekt tald infallsvinkel sig kyss om fick, öh över sträcke räcke slätt slant ut föröver främst ge ange arm budhand förgett frångett sig ett givas kanské kan snett vridet vidgat stritt eller hänt aldrig hålla fört hårt hållet på, avhänt avhängt anstift vet ett föreligga andra påfalldna påflugna utlevd i om, i om form opp den som mundering nära av så allt mycket mer att fästa sig fast mig vidhänget, plats fastna för sats, själv själva avkänna märka stegrat steget stramt avsmalt äkta vankelmodades ut stund fram knappt knappast alltid nytt sig mer än på ett ett avhållet smalna delvis hel tidvis något till om hon enbart, den trojanska nästan…
Stefan Hammarén