Jonathan Lethem – En trädgård för dissidenter: Atlas Förlag 2015

9789173894722_200_en-tradgard-for-dissidenter
Amerikanska kommunistpartiet bildades omkring 1919 och var en en del av kommunistiska komintern men också en utbrytargrupp ur Socialist Party of America. Men även den kommunistiska delen hamnade i strid mellan trotskister och Stalintrogna apologeter. Partiet har vandrat fram och tillbaka men aldrig vunnit någon störe engagemang när det kommer till arbetarklassen eftersom man i USA mera lutar åt rastänkande, indentiteter och en tilltro till amerikanska drömmen. Amerikanska kommunistpartiet har predikat emot en rad saker fastän i praktiken har partiet reducerat sina chanser. SenatorJ oseph McCarthys kommunistjakt och paranoida tankar skakade också om kommunistpartiets ställning och de blev en marginell liten egen cell av nostalgi och fiasko. Även om partiet var bland de få som rekryterade afroamerikaner och var emot rasismen lyckades ej partiet att nå fram till arbetarskarorna.

Detta är utgångspunkten för en roman om amerikanska radikalismen från trettiotalets kamp för bättre villkor via dåvarande president Franklin D. Roosevelts administration och uppbyggnad till välfärdstatens grunder i amerikansk version. Sedan har vi 60-talets proteströrelse och uppror emot både makteliter och Vietnamkrigets förödande inverkan på amerikanska samhällsmoralen fram till dagens Occupy Wall Street- rörelse. Med andra ord har författaren Jonathan Lethem i skönlitterär form lyckats på 470 sidor ungefär fånga i bredden och mångfalden i den amerikanska socialismens moderna historia genom en skildring av en tysk judiskamerikansk familjs skilda öden och hur de relaterar till kommunismen i USA. Man kan säga att det handlar om tre generationer.

I bokens centrum står modersgetsalten och den kommunistiska amerikanska New Yorkbon Rose Zimmer. En egen självtänkande kvinna, vars man Albert till slut hmnar i Östtyskland som spion. Rose Zimmer stark som en profet i tankarna och upprördes redan på trettiotalet över vita rasismen.Hennes enda dotter Miriam som blir en del av sextiotalets proteströrelse och gifter sig med en protestsångare och transformeras raskt till en hippie med marijuana i mungipan men dör sedan i Nicaragua med dess bergstrakter som aktivist men mördas av banditer istället för Somozas diktatoriska bödlar. Dessutom har Rose Zimmer en svart gift polis som älskare vars egen homosexuella akademiska son Lethem vill skapa en svart version av franska filosofen Michel Foucault med en befrielseprofet som Franz Fanons tankeregister i en drömskt vison.

Romanen handlar om kommunismens ideologiska omöjlighet i USA där populärkulturen och religionen vinner lätt över en politisk ideologi som inte passar när indentitet och tal om vara vit eller vara svart erövrar debatten sedan slaveriets dagar.
Romanen innehåller väldigt mycket av New York i sig och har referenser som hela påminner om Brooklyn eller Queens eller den lokala politiken i staden. Romanen är pratig, överväldigande och har samma känsla som någon av Thomas Pynchons romaner när jag läser boken. Det är komplex roman med historiska såsom populärhistoriska linjer och stråk som sammanfogas väl i denna välkomponerade roman.

Ps: 24 februari 1956 vid tjugonde partikongressen avslöjade Nikita Chrusjtjov Stalins förbrytelser och tog avstånd från personkulten vilket väckte svåra traumatiska känslor bland världens kommunister.