Nyreviderad text kring Christer Enanders bok ”Vi ger oss inte. Vi försöker igen. Anteckningar om Lars Gustafsson. omskrivien från youtubeversionen.

Jag följer en detektiv som söker spåren efter en stor författare tillika kultur/samhällskritiker av rådande samhället i Landet Sverige. Det är Crister Enander som är den bäst lämpande och framförallt den författare som mest följer den kulturradikala väg som knappt någon författare eller skriftställare gör längre. Crister Enander är en sann kulturradikal författare som står utanför makten och kritiserar makten precis Lars Gustafsson alltid gjort i sitt författarskap. En sann kritiker av makten och dess medlöpare som alltid väljer makten framför människan. Det var därför Lars Gustafsson likt andra författare såsom Sven Delblanc, Jan Myrdal och Sven Fagerberg alltid sågs som gnälliga och till vis del avskydda bland maktens tjänstemän. Deras kritik skar rakt igenom landets maktpelares strukturer.
Eftersom Crister Enander gör likvärdiga insatser och ser maktens tentaklar ur en ytterst kritisk position och kan därför dissekera den på ett sätt som få gör. Enander förstår Lars Gustafsson på ett sätt som få gör. Hela hans bok om Lars Gustafsson går igenom med klar precision och lyckats förmedla en stark och nära bild av Lars Gustafsson som författare och försöker också finna människan bakom verken.

Lars Gustafsson gömmer sig och lämnar spår i sina böcker och dessa spår lyckats Crister Enander avkoda och därigenom teckna ett fint skarpt porträtt av en författare som verkligen ser genom maktens tjänstemän och ser hur konturerna av hur makten kan skapa korrupta matkhavare. Framförallt det stora partiet Socialdemokraterna som genom sitt innehav av att förvalta drabbas ständigt av skandaler på ett eller annat sätt.
Den här kloka vidsynen som Lars Gustafsson med sina böcker, essäer och artiklar påtalat har knappast gjort honom till en hjälte inom det politiska och kulturella etablissemanget fastän denna ständiga heliga vrede över hur maktens tjänare behandlar och fortfarande behandlar sina medborgare höll lågan igång. Numera är det författare som Crister Enander som axlar den hållningen och just det gör honom bäst lämpad att verkligen på djupet och med seriöst förstå Lars Gustafsson gör också den här boken till ett unikum att förstå en klassisk socialliberal med den här kulturradikala civilisationskritiska inställningen att makten stjänare alltid skall hållas kort gör både Crister Enander och Lars Gustafsson med en stridslysten glädje. Boken är därför bland det bästa du kan läsa om man som människa, läsare och medborgare vill komma Lars Gustafsson nära. En briljant bok helt enkelt.

Att hylla en mästare med solid litterär kraft – Lars Gustafsson

lars-gustafsson
Det finns sprickor i samtidens murbruk. Folkhemmets sprickor vidgas år för år men urformen, den stabila grunden finns kvar där. För Lars Gustafssons språk är solid och enkel i sin beskaffenhet. Hans diktvärld liksom prosa är genial enkel att läsa och hans poesi är poetisk liksom hans blick är filosofisk förundrad gentemot världen.
Men så var han också filosof till yrket och professor i filosofi i Texas där han bodde sedan åratal tillbaka.

Lars Gustafsson tog med sig kritiska blicken gentemot det röda politiska bygget och ifrågasatte socialdemokratin eller dess problemformuleringsprivilegiumet – eller en part sätter dagordningen och försöker styra lösningarna enligt dess egna ideologiska konstruktioner. Men den totalitära tendensen som han med svenska statens byråkratiska överbyggnad såg allt mera ta över och plötsligt skall medborgarnas frihet tjäna staten istället för tvärtom. Detta borde gälla för den alltmera aggressiva näringslivets monopoltendenser. Lars Gustafsson kunde med sin romanserie ”Sprickor i muren” där fem romaner speglade den existentesiella krisen i samhället där människan som individ krympte ihop.

Lars Gustafsson och Jan Myrdal kunde i sin bok ”Den önödiga samtiden” som även kom ut på nytt igen för några år sedan diskutera synsättet på Sverige eller hur de uppfattade den politiska verkligheten. Ja Lars Gustafsson kunde både debattera och skriva storslagna böcker som fick internationell status. Han förblev den stora poet som översatte Rainer Maria Rilke och kunde skriva science fiction med en sällsam lätthet som bara en sann emotionell intellektuell kunde göra i Sverige.

Lars Gustafsson är borta men ej hans många romaner och poetiska lysande mästerverk han under flera decennier skapat och som jag har hållit högt sedan dess. Lars Gustafsson tillhör de allra största författare vi haft i Sverige – en modern Strindberg.