Mark E. Smith 1957-2018

Med anledning att postpunkens buttraste magiker – lite av punkens svar på Van Morrison gått bort kommer här en musikalisk hyllning för att visa hur bra Mark E. Smiths band The Fall är. The Fall bildades efter att Mark E. Smith såg Sex Pistols uppträda i Manchester. Bandnamnet är hämtat från en roman av Albert Camus och har flera medlemsbyten än de flesta band.

Nu blir det musik: