Micheles Kindh om de två Blade Runner-filmerna.


DVD:
Blade Runner The Final Cut – Ridley Scott 1982

Blade Runner 2049 – Denis Villeneuve 2017

Det finns något svävande, atmosfärisk men dock hotfull emotionell damoklessvärd vilande över bägge filmerna och miljön har förvridits liksom kraftigt försämras när det ständigt regnar över de stora metropolerna som har skylines som sträcker sig långt där uppe i stora arkitektoniska futuristiska miljöerna.
Det är framtidens filmnoir där Raymond Chandlers deckare blir i Philip K Dicks version – vetenskapsfilosofiska berättelser som Ridley Scott transformerar till episk mörk dramatisk konstverk. Vangelis vackra stämningsfulla musik ligger där som ett romantiskt skimmer av lyxig dekadens där vi människor håller på att fördärva vår planet och tvingas söka nya livsmiljöer på andra planeter.

Det är då människan skapar nästan perfekta människoliknande androider som kallas för replikanter. De har kort livslängd men är starka och väl utformade för att klara svåra miljöer. Men dessa utvecklar sin egen känslomässiga processer i sin egen takt. eftersom de också har implantat som innehåller fejkade minnesupplevelser.

Enda sättet att avslöja replikanter är via psykologiska frågeställningar och tekniska hjälpmedel. Det finns också en speciell polisgrupp som kallas för just ”Blade Runners” för att jaga dem om de till jorden vilket de är förbjudna att göra. I första filmen handlar det om hur organiska livet får en stark livsvilja vilket skaparna av replikanter ej riktigt hade föreställt sig.

Harrison Ford är Rick Deckard i den första filmen som jagar replikanter som enbart vill som alla andra levande varelser överleva och de tar till alla medel för att uppfylla sin mission. I filmen som är dystopisk tidstypisk 80-skildring av den tänkta nära framtiden men den går djupare än ”Flykten från New York” som på sitt sätt skildrade samtidens höga kriminalitet och sociala förfall i just New York. Blade Runner följer ett annat samtida spår i frågeställningar som hänger ihop med vetenskapens svar på existentiella problem. Neurovetenskapen och hjärnforskningen som tenderar närma sig både psykologin och filosofin. Det är lite av sådant som jag tycker är relevant för just den problematiken. vad är liv, vad är det som gör oss till människor ur en intellektuell, religiös och vetenskaplig begreppsapparat.
Den nya filmen ger oss också frågor om minnen är vad som utgör vår självbild. vad är äkta och falska minnen.

Men här har vi förstört moder Gaia ännu och vi ställer oss samma frågor om slaveriets föreställningar som man tidigare i historien förde angående den transatlantiska eller arabiska slavhandeln. Friheten att själv välja sitt öde som varje levande individ kämpar dagligen med för att få tillgång – ett hedervärt liv i frihet som får att själv välja den väg som vi anser passa vår utveckling som mogen individ i en kollektiv värld.

Man kan säga att senare cyberpunk författare som drog ett steg längre angående information, Artificiell intelligens och den nya tidens datoriserade tillvaro som gick längre än vad ”Blade Runner” gjorde. Men filmerna är ändå välgjorda starka skildringar kring en tänkt framtid som både uppvisar miljöförstöringen och städernas gradvisa sociala fall med en global värld där rikedom och fattigdom är ännu tydligare då kapitalismen så som vi känner den förändras totalt då samhället är fattigare fastän farligare.

Philip K Dick är en mästare som i sina romaner skildrar de mänskliga beteenden när omgivande samhället inte kan till slut leverera det mest uppenbara möjligheter. Han gick tyvärr bort redan 1982.

Micheles Läser Nyutgåvan Av Ubik

PhilipDickRoman/Författare: Ubik – Philip K Dick
Förlag: Bakhåll Förlag med för och efterord av Johan Frick

I Sverige fick författaren Philip K. Dick inget direkt genombrott, förmodligen därför att han skrev science fiction och sådant var inget man sysslade med i Sverige. Den höglitterära författaren Lars Gustafsson skrev dock gärna om Philip K. Dick därför att ute i den stora världen behandlades han som en stor idéburen författare av kritiker och läsare. Hans genombrott kom med Ridley Scotts filmatiseringen av novellen ”Androidens drömmar” som i original heter ”Do Androids Dream of Electric Sheep?”. Filmen blev en modern science fiction-klassiker med namnet ”Blade Runner”. En storslagen film som på många sätt fortfarande fascinerar. Scenografin är hur magisk som helst. Min egen kontakt med Philip K. Dick var 1980 då jag fick tag i hans bok ”Mannen i det höga slottet” som utkom på svenska 1979. Det var en underbar roman och en klassisk science fiction-berättelse vars handling kretsade kring vad som hade hänt om Tyskland och Japan vunnit andra världskriget. Boken var en stor litterär upplevelse och jag fick snart tag i ytterligare en översatt roman – ”Tidsskredet” – också den en briljant och spännande bok. Jag började då och då under 80-talet och 90-talet köpa in svenska översättningar av hans böcker. Det serverades alltid storslagna visionära romaner signerade Philip K Dick. Det mest intressanta var dock att ett sidointresse för de teologiska och esoteriska filosofier som fanns inslagna i romanens intriger och idéer började utvecklas hos mig. Det finns också mycket av psykedeliska och hallucinogena droger i hans böcker. Philip K. Dick har en del paralleller till JG Ballard då deras framtidsvisioner inte är alltför avlägsna, utan lika väl kan appliceras på samtiden.

I dagarna har romanen ”Ubik” getts ut på Bakhåll-förlag, den kan sägas vara ett mellanläge mellan film noir och esoterisk vandring mellan de levande och döda i världen. Enligt efterordet så skrev Philip K. Dick rasande snabbt för att kunna försörja sin familj. Det blev noveller för pulptidningar inom science fiction-genren. Johan Frick menar i sitt efterord att Philip K Dick skrev sina berättelser så snabbt att han fick tvinga ihop sluttampen av berättelsen. Det kan man märka i ”Ubik”. Enligt efterordet gjorde de trötta klichéerna boken stum tills man kommer halvvägs, där tar den teologiska fantasin över och skärper till berättelsen. Vips så fick han ihop historien till slut.

Men vid läsningen av boken märker jag dock varken av klichéerna eller något annat som stör min läsning. Ordflödet och språkrytmiken fungera genom hela bokens ramhandling utan pinsamma litterära tricks. Möjligen kan klichéerna finnas där i texten men det är inget som vare sig berör eller stör mig. ”Ubik” är en magisk roman som drar in mig en ovanlig historia som förbinder tid, död och liv på ett sätt som gör bokens mix av thriller och science fiction spännande. Den är ett tydligt exempel på vilken stor romanförfattare Philip K Dick är och var. Han föddes 1928 och avled 1982.
Print