Stefan Hammarén – Loserförfattarfabriken (H:ström) 2017


Finland fyllde hundra år 2017 och det är därifrån den modernistiska litteraturen och bästa avantgardelitteraturen i min tillvaro alltid kommit ifrån. Ja det var i de mörka skogarna i Raivola vid Karelska näset som Edith Södergran skulle via sina fyra diktsamlingar ge oss den moderna världens litteratur. Franska symbolismen, tyska futurismen och tyska expressionismen blev de rörelser som Edith tillsammans med Hagar Olsson skulle sprida till övriga Sverige och norden.
Oja det var den poetiska revolutionen som Majakovskij drömmde om som ävenledes Gunnar Björling och Elmer Diktonius och bröderna Parland gav oss att ta till oss så frikostigt att bli en del av och skapa som en grogrund för en ny form av säregen poesi eller prosa.
Jag älskar den finlandsvenska litteraturen och framförallt att förkovra mig i den. Den bästa bok om poesi är finlandssvenska filosofen Hans Ruins ”Poesins mystik” som är en vacker genomgång av poesins teoretiska skönhet.

Ja den finlandsvenska liksom finska litteraturen formar fortfarande mycket av den litteratur jag läser. Från Pentti Saarikoski till Sofi Oksanen. Men så finns det ytterliggare en stor favoritförfattare som bor i skogen och lever sitt liv nära naturen. Stefan Hammarén som är en vår europeiska litteraturs allra främsta författare i min bok.
Den nya romanen ”Loserförfattarfabriken” är den fullständiga moderna satiren i prosaform som skär rakt igenom språket och litteraturens förmåga att absobera vår nära samtid. Hans nya bok är storsatsning och har du läst hans tidigare verk så känner du igen dig språkhanteringen och i de unika flödet av det melodiska klangen i den berättelse Stefan Hammarén format till min eller din stora glädje.

Romanen är en halsbrytande berättelse som går bakom chimärer, avslöjar Mayas dimridåer och nedtecknar samtiden i en rasande prosa som bränner bort den onödiga fettlager och vill krossa likt Ekelöf ”Bokstävlarna” i nutidens tapeter. En egen litterär vision som målar författaren värld med breda språkliga kluriga färgskalor.

Att läsa Stefan Hammaréns nya bok är att upptäcka ett inre landskap som författaren genom språket, orden och begreppen formulerar till en alldeles egen berättelse som jag följer skata men säkter som en ringlande flod. En självbiografisk uppgörelse med den samtida finska elelr finlandssvenska kulturmiljön som Stefan Hammrén aldrig tillhört, det vill säga den litterära parnassen utan Stefan hammrén visar i sin bok att han tillhör enbart sig själv men däremot väl förankrat i en starkt litterär finlandsvensk och modernistisk tradition som ej liknar något annat i vår litterära samtid.

Det är en härlig bok som berättar om att vara just författare i en tid som ignorerar sann genialisk litteratur och hur kmapen kan bli tröttsam för att få en värld att övertygas. Det är en därför en viktig bok i Stefan Hammréns lysande författarskap där han försöker klargöra och frambringa sina litterära tankar om kulturens värld med en dos av bitter svart humor som serveras giftig och rå.
med andra ord får jag en ärlig och sann prosabok med klara poetiska drömmar som glider in språket och de rasande meningar som Stefan Hammarén har sammanfogad i en av hans bästa böcker om ni frågar mig.

Stefan Hammrén i Blaskan

Titel: Redouté. Selection of the Most Beautiful Flowers
Original af: Pierre-Joseph Redouté,
Text: Werner Dressendörfer; H. Walter Lack
Förlag: Taschen

Objektet är en ganska så astronomisk blombok i en kartongkappsäck med rosor på. Alltså oemotståndlig att anmäla. Taschen är ett ovanligt mångsidigt internationellt bokförlag med utgivning på tyska, engelska på två kontinenter, franska och ibland japanska. Böcker är inte sällan på flera språk samtidigt, mycket bilder + kärnfull text. När det vill sig, har de böcker i kartongkappsäck, självfallet är dessa de roligaste att recensera. Denna kappsäck hör inte till de största.
Pierre-Joseph Redouté (1759-1840) var en av de verkligt skickliga att återge blommor lika levande på papper och underlag, som blomstren vare ute i naturen, därtill ger han även buketten, han högst anlitad blomakvarellist och -grafiker till en uppsjö olika återgivna blommor och växter under sin tid i Frankrike. På den tiden ansågs kanske blommorna vara än vackrare än de betraktas i dagens hätska värld. Blomman var mer blomma på den tiden än nu, kan man tänka sig inte minst av gamla verk inom tryckeri, konst och litteratur, möjligen även delvis inom botaniken. Redouté behärskade gravyren med färgsättningen till fullo. Även drottning Marie-Antoinette fick opp ögonen för honom och kunde kalla honom vid midnatt för att måla en kaktus av alla infall. Han var en flitig besökare på den tidens magnifika, överdådiga butaniska växthus, som skulle överträffa varandra. Han lämnade även många exakta bidrag till den tidens botanik, inte minst som en förebild.
Oavsett är boken sparsmakad med helt överdådiga buketter, snarare vill den ge ett diskretare nyanserat slag som en mormor kan ha på sitt bord, om hon lyckats få öga till slående fullbordad kombination av enkla och svåra blommor, men blommorna ser lite mer levande ut i boken, än i en vas.
Ändå kan man ana att den ursprungliga akvarellen eller grafiska bladet varit än starkare än någon återgiven så här långt senare av i sig förstklassiskt tryck, men intet att klaga öfver, på den i och för sig fina återgivenhet i den här jättefaksimilblomboken i kartongkappsäcken (som skall öppnas ganska försiktigt), som är ett konçentrerat urval av Redoutés tusentals planscher. Nytrycken i boken är inemot 150 stycken, vilket kanske räcker till, från de ursprungliga åren 1827-1833 släppta. Till sist förmår man knappt se skillnad, bombarderad som man blir trots allt.
Lyxsaklig text av Werner Dressendörfer, läkemedelshistoriker och akademisk bibliotekarie samt H. Walter Lack, professor och före detta chef för den botaniska trädgården och Botaniska museet i Berlin-Dahlem, båda som på ett förtjänstfullt sätt lyfter fram Redouté och blommorna i historiskt sken till bukett, båda som haft stor förkärlek för ämnet och sedan tidigare oppskattat frågor kring blommans historia.
Med andra ord en riktigt trevlig, extra sommarbok.
Stefan Hammarén

Stefan Hammarén presenterar en ny text för Blaskans redaktion

Hästkraft

Nog nög ock när man ehuru beälskar en annan närmare händer skett en ett, i det tagna sken afton kom slagna tillståndets skeden för ett fler, andra början den huru ofta har man så helt alls alldeles rätt bild av den andra göra sig för, undrat kanské aldrig någonsin tåtalt annat, möjligtvis aldrig hänt värst i hela världshistorietternas prassla blad och ändå alltid, aldrig för någon hänt föll om så mer det att är den, oväntat kan närmast skilja på, aldrig heller händer komma äga rum oss, betänk det &:så så, ändå kan det vara senare het poäng säga avsked för, en pangpoäng om ett, din parbänk kant till längs slut stjälpt bort läggas, hennes den bärande tung punkten därifrån dig, käpphästen häpnad röra gå på ta, påförd den nervus probandi och slaget suget i ansiktet skriva anlete på anlända den rakt av fram inte bokstävligt poäng bunden vidrört som hela än goda expreschsadomasochismpaketet till tals öppet alla bojor bonjour ovidhållet slut trots släp eller slut komma anklarvis ankarving tvings kling, snar där gått upp klart, krlek klapp bägge att man kan öppna, öppnas för komma skall den andra förhålla, gör gott det inte ont värre senare kan lika vilket bröt, tvärtom bra tillbaka osaker sker än tomt enär aldrig stelnat kan, kanské sig tändkolven tömt som vilken skall oppfinnas nervänt omvänd dag efter dag det om nytt, varför då rimligt att få afkräva färdigt paket ordentligt när det skall ut ehuru omöjligt ändå vet av hur som idag vete visste ännu annorlunda händer, bäst blir i hända fall förförvåningen annat snart hellre ljudet mer och mera för än mer än enkom som pö om peù blott, inte bibestämma på förvägen sin livskurva skaldkluven klyftan för krlek, klart sin persona inte var så enbart sitt första alls om, heller aldrig sitt föregående ens, mindre än nästa, kontrat den är alltid blott sitt antaget annat förbi, du saknar väl inte den förmåga förmötas för mig andra annat, vit tandklownpastan skall ock dynamiskt rändas genom och oppfinnas dax efter dax, åt herr dr Diogenes tunna trångt glid allt är inte dagens slaget igenom band naken vits i all evighett runt, tätt krlekens Hermes smak bunden på inkomma an obundet fört sagt, inte sakna förmåga att ha växlar på käpphästen otäck osläckpegasos SOSgas släppas det om, sorglös ner knappsäcken med på en kupp ned inte som döma krlekesdöd född hött av förvåning opp, om du gjort in, vakna fortsätta igen innan förmå mö för, bind oppvirets ett släpade som sena dag mumiens linda bort tillbaka an frö, på vackra lindansnören ett stycke insida vid står tecken utlek vingens tving dansskokvar stans ingen ring ingenstans stanshål ner, finns pärm à la pärm allra kvar var bunt et byx, blotta lagt efter drog. Jag den nästgode opprepade romanfiguren A. Sprengtskalet rämn fram är påväg ganska duktig som tillyxad byxtrött blixtrad självt hade oppvaknat här sent i någons bortre hängmatta under ett täcke på den döde en violinbyggarens fädernemark skett, stycke ovan jord, det med en aning tagen om att den nye ägaren intog sig på avtaget in där som bäst och jag allting försedd med sänkskafthandtag silhink som jag vore greppa ohm, gungade mig själpvarvomkull fort i mattan och möjligen snopen gått jag sakta fort därifrån fram till brunnen vid huset närmare mark, där den nye ägardåren löjligt låten redan stod glo ut främst, jag undrade förstås en del för mig själv om han hann se mig drömma om dig där, blott jag förförklarade att vi kanské bäst bör lite sila en hinna på ena djupa önskebrunnens sidledes yta mest först av allt behövd, och resolut hövd som jag sänkte hans silstävan stilsträvan dit ner åt sätta finna, tog opp en genomdöd genomförd sköldpadda som jag hällde ut upp framför hans fötter oppochner, en till kom &:så, och en till det den tredje, hela tiden därefter fler överflödigt dödast sköldpaddor stenaktigt hissades, upp på mark, jag fortsatte idel mera tillförd det vidtåld med en annan brunns vid byggnad närmare terrafyllt där för omomväxlingsskull som hade bara halvvannan decimeter bred öhppning på aning djup och man såg inte ner ned in i den brunnen men ävensom därur visade det sig komma upphävt evighetsförklädda nödsköldpaddhor ur denna &:så döttsdöda, olivförda hårdhörda så med samma goda sköld identiska som min från barndomen tillbaka identisk, ägaren osnilleblixtgnistrets den ville ej särskilt gaffla sagt man på så mycket om sköldpaddorna förstås huruvidae, egentligent inget alls den förstummades

rätt ut, inte jag heller för den delen det, de är brukligt långsamma tröga djur nog suckade han förvisso utan att förstå hur de för det mesta tagit an in i brunnen fyllt, efter att han hade flera kvadratmeter redan döda sköldpaddor framför sig emellan mig och honom lagda ut opp fram, såg kanské anklagande en aning på mig som om förklaringen i varje fallet sång låg hängt på mig an nånting, kändes afståndet mer troligt constgjort hopplöst gjort giv än då orsaken som fysisk, nu införstod jag möjligt mängd mina egna steg här än försökte på det, gick, spann spinn spänt om fast jag fastän kommer ädelbehjärnad medelsbehärjad självmant sällsamt okallad påflugen instämd stalkerstyltet omygg och ritt bleka sann urriden ridderlighettens flykt knekten fläkt utstick för på sena ära älmtatarmsvägen ivägen är stå blek regnigt oavbruten stril skrik sutten tratt med om mig fram till knutpunkt å nå dig helst hellre var än sträcka påfylld rätsida tutal få huruvidae allt kanské kanske ske skett kan an hann medelst ekipagérade knäna skål bart den redan dem håll, sär atomerna i träbenet sorgasm, lårgasm och serenadåren döv understruken genom över på allt som är sin last an häst annat andra vilket anländer ståt till fort ort evighettens följande portvalv tillropt bädd anlöpt frist börja löpt utan galgen ryttares snår spår nått trängt sent mest portofritt anhängighet varNing:är först allra aldrig också, et amblera den träbensapostlapollé embonpoint opp tillstådd dras dem sida genom nödd dra föra sig, frist först mig i var styvabensapostlafuxarna stånd om sedd, styloädelträbensapostlaàpollearnae, formädelträbenaapostlaappropåpollearna, ena andra parkträdträbensapostlaappropåpolettdinglapollearna, bara miljonstegsparkträdsträbensapostlaprositpolle:arna ner ring, ned spring träbenspiruettapostlapollearna spara sting, gylfpissoarstillaträbensapostlapollerna, pissoakstillaträbenpåapostlapollerna, pauspissoakstillastrilträbenskatetpåseapostlapollerna, staketstoppapostlapollearna, sprint tills pissoakstillastrilträbenskatetstaketpåsehängapostlastafettpollerna, pissoakekstillastrilträbenssuprapubiskkatetpåseapostlalast påsatt pollerna kast fast, eller täppt, eller flöde, fram bock staket stängsle postulat över det, pissoakstillastrilträbenskatetpaketpåseapostlastafettembonpointpollerna låängtsamt bilköstillaräbenspisslösslössläppsapostlapollearna, valhallavägstillaräbenspisslösslössläppsapostlapollearna fort så ock som fan hörd, lösskäggsdetgnägg sägs och hämta presenttreträbensgaspollethängglädjeläderfuxpollearnaex, presenstvå&enhalvträbensrakpolettklingepollearna, presentvåvrålrenen&halvträbensrakpolettklingepollearna, älmtavägsspringpastaapostlabärdonsgöromålspollearna med, ring sparar spring, dingdong, kling-klangh, pling-plong, sången ett tvenne fler en enbart, preventivmedlaträbensapostlapojkaktigpollearnas, provventilkärleksrygggrårågaträbensapostlahästarna bär, här bredviderektilkiloorksrygggåhrågamåttsträbensapostlahästpollearna bäst suck ock, tygtyngdlössadelkäpphästkraftpegasosaposlapolletterna stamlokusets kusse, stygntyngdlössadlakäpphästkraftpegasosaposlapolletterna, atompegasosapollopollearna, apomiktiskslingätgräsligglädjiglövbjörkskogsträbenspolle:arna ock, apostlaarlövsfuragefrustà-prospasmpompöshögtravs2xapostlahästpollearna bonus II 2, framfortpropositionsavlöstningsoapostlarödfuxpollearna, naturligprostataträbensapostlapollearna, autotätatätapostlapollearna, reformnaturligprostatakortträbensapostlapollearna, kallsångapostlasom reformvidrignaturlighetsprostatamellankortträbensapostlapollearna, inplantstatusstandardstatarsatsuperträbensprosaapokalyptischapostlapollearna, inplantstatusstartstandardstatarsatsupersattträbensprosaapokalyptischapostlapollearna, kalastischträbensapostlapollearerna, jippiensilagépressträbensfotabjälleapostlapollear:na, statuskyborgssemiträbensapostlamarchpollearna, alla marchia aningsaningensanriksarlövsheshetshelhällstaplaapostlapoletterade apostlapollearna, equinefärgsaningsaningensömkskogslövshetekastjälphjälpapostlapollearna anordning, eller aningsaningensanrikssalmiakshelstaplaavgångpåpostlatvåpolstygpollearna ganska så röda och besvarta, aningsaningensanrikssalmioakshelstaplaavtalsavpostlattreträpolspollearna reträtt, apostlaaningsaningensanrikssalmioakshelstaplaavtalsavpostlattretreträttapollearna suck, tungt mer dadaslitstarksträdhåligapostlapollearna, käpphäst god nästan ihålig, aningsandrahelststapplingskonkelbärsbärburgodapostlapollearna, plastkaschhängkroksjärnträdsträbensarlövsapostlagnäggäggkusekusligdubbelapostlapollearnas, trögträtotogodhetligkuskapostlapolle:arna avlöst bröt, trögextraträtotogodhetligapostlapolle:arna, exträpjäsfickfullfucksapostlapollearna, extrafjäskplattfläsktomfuxapostlapollearna, cärleksryggbredtärträbensapostlakattguldfuxarna, kärleksryggbredträträddbensapostlagoldfarbfuxarna, nogkärleksryggbredyggrasilvirkesbensapostlapolletischerna, kejsarnerokronsilverskoddmulorhästkopieapostlapollér, stylostyvispollearna främst, bronspolerdynsgodslätaträbenspostlagudspollearna här, bronspolerdynsgodslätasadelträbenspostlagudspollearna, slätjättestegsekskogsbekvämlighetstrinrättningsbeskärmsavfjärmsträbensaposlagodspollearna fram bort teg ur ur, bra slitjeansjättesjättestegsekskogsbekvämlighetstrinrättningsbeskärmsavfjärmsträbensapostlagods ner hippuspollearna hispidusae, polerapparatpratbästslätaslöapostlaträbensorohippuspollearna ock istället, improduktionspolerduksbästslätaslöurträbensapostlaerihippuspållearna, improduktionspolerduksbästslätaslöurträbensapostlaesikoishippuspållearna, produktionspolerduks(sämskskinn)bästslätaslöurträbensblankapostlaerihippuspållearnae, polerdynssynsbästslätaläraoslöapostlapollearträbenamena, polerdynssyndbästslätaoslöapostlapolleträbenamenamesohippuspollearna, polerdyngsodyngamerdaapostlataggmiohippusapollearna, tangostegsapostlaanchiteriumpollearna, polerfilslyxpissssssodankyläapostlapolleträbenarna mening mening mening, maning mann, utan presserit polerkrämssuperbästslätaslöaptitapostlahypohippuspollearna gräs, färskt, helpolerskapligapostlakönsparahippuspollearna, lyxpolersuggnuggapostlakönsparahippuspollearna, polermaskinsbakdelsparasitslätslitapostlamerychippuspollearna, polersmittapostlahipparionpollearna, polermassaenskildsträapostlaprotohippusvariatpollearna, varietetssuckbristbrasthjärtehrlekronsförgårapostlapolléerna, opheliapolerpastagnäggträbensapostlsatanpliophippuspollerna, polermedelssnittgnäggträbensapostlapolvi, polerpastagnidträbensapostlsanitetspliophippospollerna polerpastaavtagsvägsvägragrträbensbensinapostlsatanpollerna, påpolerpastaavtagsälmtavägsgrträbensbensinapostlsatanpollerna, polerpolerpastaavtagshämtavägsvägragrträbensbensinapostlhundrapollerna, wc koppel, parhästpolerpastaknipträbensapostlbalsamluktigpollernae iiii ha ha ha haa, ho, öh simplexpolerpulverapostlakopparfuxarnas, väg gnäggpolerskifferskiftaligträbensstegrapostlagenuseqquspollearna roll, troll, loserpolerskivaträbensvrilknähärm vilka, nä apostlaarlövsfuragehöhästfrustà-prospasmorgasmvildapostlahästknäpppollearnatrög, gnuggglansstenpolerträbensbästslätspolkgrisfärgfläckfläsksapostlpollearna, idagpolerstålsförstslitsskitkittsittskorvssotfuxapostlapollearna, igårpolerstålssistslitsskitkittsittskorvstoppsfotsulsfuxapostlapollearna, amorjonblundtrojatrögträbensapostlapållearna, fusklundpolertrummaskönapostlaljusfuxpollearna, enkelträbensskimmelfläckig klichéhästherrmanlurvträbenssnabbisapostlapollena,

equinefärgsaningsaningensömkskogslövshetekastjälphjälpapostlapollearna anordning, eller aningsaningensanrikssalmiakshelstaplaavgångpåpostlatvåpolstygpollearna ganska så röda och besvarta, aningsaningensanrikssalmioakshelstaplaavtalsavpostlattreträpolspollearna reträtt, apostlaaningsaningensanrikssalmioakshelstaplaavtalsavpostlattretreträttapollearna suck, tungt mer dadaslitstarksträdhåligapostlapollearna, käpphäst god nästan ihålig, aningsandrahelststapplingskonkelbärsbärburgodapostlapollearna, plastkaschhängkroksjärnträdsträbensarlövsapostlagnäggäggkusekusligdubbelapostlapollearnas, trögträtotogodhetligkuskapostlapolle:arna avlöst bröt, trögextraträtotogodhetligapostlapolle:arna, exträpjäsfickfullfucksapostlapollearna, extrafjäskplattfläsktomfuxapostlapollearna, cärleksryggbredtärträbensapostlakattguldfuxarna, kärleksryggbredträträddbensapostlagoldfarbfuxarna, nogkärleksryggbredyggrasilvirkesbensapostlapolletischerna, kejsarnerokronsilverskoddmulorhästkopieapostlapollér, stylostyvispollearna främst, bronspolerdynsgodslätaträbenspostlagudspollearna här, bronspolerdynsgodslätasadelträbenspostlagudspollearna, slätjättestegsekskogsbekvämlighetstrinrättningsbeskärmsavfjärmsträbensaposlagodspollearna fram bort teg ur ur, bra slitjeansjättesjättestegsekskogsbekvämlighetstrinrättningsbeskärmsavfjärmsträbensapostlagods ner hippuspollearna hispidusae, polerapparatpratbästslätaslöapostlaträbensorohippuspollearna ock istället, improduktionspolerduksbästslätaslöurträbensapostlaerihippuspållearna, improduktionspolerduksbästslätaslöurträbensapostlaesikoishippuspållearna, produktionspolerduks(sämskskinn)bästslätaslöurträbensblankapostlaerihippuspållearnae, polerdynssynsbästslätaläraoslöapostlapollearträbenamena, polerdynssyndbästslätaoslöapostlapolleträbenamenamesohippuspollearna, polerdyngsodyngamerdaapostlataggmiohippusapollearna, tangostegsapostlaanchiteriumpollearna, polerfilslyxpissssssodankyläapostlapolleträbenarna mening mening mening, maning mann, utan presserit polerkrämssuperbästslätaslöaptitapostlahypohippuspollearna gräs, färskt, helpolerskapligapostlakönsparahippuspollearna, lyxpolersuggnuggapostlakönsparahippuspollearna, polermaskinsbakdelsparasitslätslitapostlamerychippuspollearna, polersmittapostlahipparionpollearna, polermassaenskildsträapostlaprotohippusvariatpollearna, varietetssuckbristbrasthjärtehrlekronsförgårapostlapolléerna, opheliapolerpastagnäggträbensapostlsatanpliophippuspollerna, polermedelssnittgnäggträbensapostlapolvi, polerpastagnidträbensapostlsanitetspliophippospollerna polerpastaavtagsvägsvägragrträbensbensinapostlsatanpollerna, påpolerpastaavtagsälmtavägsgrträbensbensinapostlsatanpollerna, polerpolerpastaavtagshämtavägsvägragrträbensbensinapostlhundrapollerna, wc koppel, parhästpolerpastaknipträbensapostlbalsamluktigpollernae iiii ha ha ha haa, ho, öh simplexpolerpulverapostlakopparfuxarnas, väg gnäggpolerskifferskiftaligträbensstegrapostlagenuseqquspollearna roll, troll, loserpolerskivaträbensvrilknähärm vilka, nä apostlaarlövsfuragehöhästfrustà-prospasmorgasmvildapostlahästknäpppollearnatrög, gnuggglansstenpolerträbensbästslätspolkgrisfärgfläckfläsksapostlpollearna, idagpolerstålsförstslitsskitkittsittskorvssotfuxapostlapollearna, igårpolerstålssistslitsskitkittsittskorvstoppsfotsulsfuxapostlapollearna, amorjonblundtrojatrögträbensapostlapållearna, fusklundpolertrummaskönapostlaljusfuxpollearna, enkelträbensskimmelfläckig

klichéhästherrmanlurvträbenssnabbisapostlapollena, klichéhästhördlurv&skarvträbensloppisapostlapollena, dubbelträbensskimmelfläckig postryttareklichéhästlurvsträbenssnabbisapostlapollena, glansdubbelträbensskimmelfläckig hästryttarpostclichéhästlurvsträbenssnabbisapostlapollena, teaterkäppapostlapollearna, teaterkäppkneppapostlaloserpollearna, stoteaterkäppnapostlapollearna klapp, opp raseriståstoteaterskräpapostlapollearna, peripeti fölteaterkäppaapostlapollearna, föllteaterkäppraapostlapollearna, strösockersaltomortalapostlapollearna nere, sockerhalt macdrönaldsalladshaltsaltomortalapostlapollearna opp, coup-de- théâtreknäppvändkeppsvettfuxapostlapollearna ock, coup-de- théâtreknäppkeppvettfuxfuskapostlapollearna ock fin extra yes mais [kolv] coup de déjàapostlapollearna 1/3:s stark nutida ånghäststyrka som cirka fjärdedel nominella hästkraft svagare på, ve tu tal rast brast ur eller in postredoavslutningshästapostlapollernae entré skillnad annan innan klimaxtak i fast dess triumvirathundraenenenenena bägge hängda promenadkäppsapostla à la B-post sort art slag, särskild föst fram idel skilt fälla äntligen säckhoppbratävlings en bodybag full med stöldpaddhor annan om urapostlahästarna 3dj:e urnapostiljonjären fjärde en fram amorsperma femtes 5:e namnsdagsspermierna i henne lyxtubaeglantis sex äkta ax undertecknad i oppstoppning höjning gott trojakojspåslakanen trollkallsånger klanen god sju halvt gnidet himmel ineditaskarabéerna ännu hos h;ström åtta ben träbenskäppheppahästarsnubbeltrådstöjda pollearna par paddorna duktigt nära vann vunnet hänt nere över storlekamen rejäla käng- och dojguruerna ock, häst efter näst, ock de hårt låtna ♥bankpåkäppsapostlapostiljär2,5xalltidknackaretidsappostlakärleksbrevpolle:rnas och an direkt fortsatt ideala apostladromedarerna ur fria hippodromens bröts med spektaklen kamelbättre kamouflagé cirkus clown speaker mera kom hämt hänt beklämt vanmäkta fram vagt vagn vänt inte minst lämnt amorapostlé del säga som varskott ur kraft stolprest rent an tillstånd det sagt sträckt murbräcka få säge ock utsagda urinhägnadens lopp säck ritt in av så så ändå real stereognosiens fram sakta frukt sukta brakkärna klamp blankt ur ave gnägg tydd hän aktigt havre det här hären allt åt mjukt om på falla in tills in, till huruvida hon ack kött och kärna så skulle tända mig ett steg egenskapad emot nära när närd sträcks hit dig till tills att få åframlagt ut ur envis kamels dunk och kramas dig mött framme närmare ifall tillförd tillnärmelseviss kan om så jag som slitit visa in skrivslavstavelserna stått bort skrivsnitten dit absolut slevfull kåtfördragen sött stött mött viktigt kött stirra sin dag last läst oavsett julp hjälp här julfödelseförförelsedagsgratulabundus dig idag går om hänt slängt osläckt tillsagt mig igen i försök lagt, åter som om om, kom fram kant åt oh åh la hända lägga, tänkte just hon hän äh föga aldrig annan nog frys heller sedda, snyft för troligt svår, snöft, döft, åtrådarna töm otyg, (o)möjligt lös neooppfinningsynonymens svåra opprepade helg sträckt pågått parera hanteras, helt förtäckt repa stunda hjärtae särart, peket ut rätt sig dagen och nejlikagabardinen jajulpfördragen duell vid supplantotråd plastgul och en insidsvadderad soptunnslockssköld mot insidsemballagéerad avstötdånslånade ostötdämpsskramligt kram skravelkärlslockssköld skovelflata s.k. stopp sin kind innan hann vänd rand annan utanpåtörn fram om sig av sig en överarm manövern hindrad hind hövan hävd övrig hand arm under över mot emot, rätt slätt, korrekt tald infallsvinkel sig kyss om fick, öh över sträcke räcke slätt slant ut föröver främst ge ange arm budhand förgett frångett sig ett givas kanské kan snett vridet vidgat stritt eller hänt aldrig hålla fört hårt hållet på, avhänt avhängt anstift vet ett föreligga andra påfalldna påflugna utlevd i om, i om form opp den som mundering nära av så allt mycket mer att fästa sig fast mig vidhänget, plats fastna för sats, själv själva avkänna märka stegrat steget stramt avsmalt äkta vankelmodades ut stund fram knappt knappast alltid nytt sig mer än på ett ett avhållet smalna delvis hel tidvis något till om hon enbart, den trojanska nästan…
Stefan Hammarén

Micheles Kindh läser Stefan Hammarén

Stefan Hammarén – Flickan fr. spikregnet

h:ströms förlag 2014

flickan-fr-spikregnet

Stefan Hammarén har skapat en helt egen stil med sina formexperiment och ja, man se hans romaner som ett enda konceptuellt försök till en total förnyelse av hur romanens estetiska ideal kan omformas till något alldeles nytt skrivsätt och formspråk. En sann avantgardist som vågar ge oss en nyare utmaning att utforska språket och litteraturen än gamla sega lösningar från förr.

Jag vågar till och med påstå att Stefan Hammarén går mycket längre än vad till och med Elmer Diktonius, Gunnar Björling, Edith Södergran eller Hagar Olsson någonsin gjord med sina respektive verk. Stefan Hammarén fångade in självaste språket essens och gör något nytt och väldigt konstruktivt på ett annorlunda sätt. En romankonst som inte förnyas dör långsamt sotdöden.

Men tack vare Stefan Hammar så stagnerar inte språkets levande materia utan tar sig nya former hela tiden.

Dessutom förflyttar sin författaren Stefan Hammarén sig framåt och finner ännu ett nytt sätt att skriva en berättelse – nu i den gamla fina brevromanens stil vilket gör den så svindlande vacker på sitt eget sätt. En kärleksförklaring till själva kärleken och den mottagare av brevet får en passionerad brevskrivare att lystra lite extra på.

För det första är det Stefan Hammaréns bästa bok, om jag får tillägga ett sådant omdöme, för att här finns en koncentration av helgjuten text som verkligen tar bokstavligen andan ur mig. För det andra så lever texten verkligen i boken – den är organisk och vacker på en och samma gång. Jag faller handlöst in i textens landskap.

Skönheten i nya boken är slående och det blir extra lyxigt då lyxpoeten denna gång överstiger sin egen bana i rymden och skriver lysande om kärlek och lysande om sorg. Allting finns inrymd inom bokens sidor. Boken lyfter och stiger högre upp emot stjärnornas egen sfär. En stark lysande stjärna till bok.

Jag läser och närläser texten och den förblir levande, svajande och vibrerande i sin kärleksförklaring till kvinnan och livet. Det är som att läsa en självbiografisk textuell sanning om en skribents leverne.

Detta är min bok för i år och den avslöjar lite av livets hemligheter men det finns flera andra dörrar att öppna för just kunna ta del av författarens intentioner och för att förstå romanens bärande kärlekstema. Det är en passionerad brinnande roman. Boken är också för att vigda bokens yta också en röst som gråter tyst för att vid kärleken finns också smärtans sår där man i sorgen över att förlora det man så gärna vill också öppnar upp för ett mirakel till humanistisk upplevelse. Detta är den bok jag tror jag behövde för att leva lite bättre och intellektuellt ta in romanens tonläge – ett rop i öknen efter kärlek och när den kommer en till mötes, inte som en hägring utan som en realitet. Då blåser vinden mildare och färgen röd får mig att leva upp igen.

 

 

http://anatematiskpress.blogspot.se/2011/10/stefan-hammaren-411.html